rogier rouwet
bos-dak: herbestemming en nieuwbouw in de achterhoek

ROGIER ROUWET

a

Werkt aan ontwerp en realisatie van landschappen, woningen en andere bouwwerken, interieurs en meubels. Architectuur om op verschillende wijze in het landschap te verblijven; te gaan, te staan, te zitten, eten, drinken, slapen, dansen, zoeken, schuilen, spreken, springen. Door de bestaande plek te onderzoeken, herwaarderen en materialen anders te positioneren. Door te bouwen. Architectuur om een relatie aan te gaan met de aarde, met de ander, met de wind, regen, zon, bomen, beesten, om te leven.

a

Klik hier of telkens in het menu bovenaan het scherm op project voor een overzicht van onze projecten. Wilt u kennismaken en / of een samenwerking starten neem dan graag contact op. Op deze pagina vind u hieronder de ambities van en de werkwijze binnen ons atelier:

a

I. Grondstoffen bewustzijn.

II. Een parallelle wereld van ontwikkeling.

III. Bos veroorzaken.

woning vk: renovatie tussenwoning uit 1924 in amsterdam

I. Grondstoffen bewustzijn:

a

Wij bouwen met materialen die veelal boven de grond groeien of oppervlakkig te winnen zijn, lokaal beschikbaar zijn en zo min mogelijk energie vragen tijdens productie en verwerking. Bouwen is gelijk aan het herschikken van materialen, met de daarbij passende methodes. En in dit proces is grondstoffen bewustzijn van groot belang, inclusief de levensduur en -cyclus van de materialen. Om een positieve invloed uit te oefenen en zeker ook om een gezonde en comfortabele leefomgeving mogelijk te maken.

a

Een leefomgeving die voor gebruik zo min mogelijk energie en water verbruikt, afval produceert en die maximaal onafhankelijk is van (actieve) installatietechnieken voor goed functioneren, voor een gezond binnenklimaat. Effectief bouwen met hout, met natuursteen, met stro, hennep, leem, aarde, klei, kalk, katoen, wol, linnen. Leven met zonne-energie, aardwarmte, frisse lucht en helder water. Natuurlijk bouwen om verblijfsplekken te maken voor de mens. Wij werken aan nieuwbouw en renovatie, in samenwerking met een netwerk van vakmensen. Samen de bouw-meester.

renovatie: het proces van een zeer energiezuinige renovatie

II. Een parallelle wereld van ontwikkeling:

a

Een wereld van ontwikkeling met door gebruikers ingegeven landschapsontwerp en architectuur, met juridisch-financiële modellen voor het zelf- en samen bouwen. Modellen die het verwerven en / of het (ver-) bouwen van een eigen woning en daarmee het maken van een eigen plek toegankelijker maken. Wij bestuderen het landschap en brengen lagen daarvan in beeld, door middel van analyse en presentatie. Met verhalen, kaarten, tekeningen en maquettes. Rogier Rouwet neemt deel aan en organiseert workshops om te onderzoeken, te leren, te spelen en om kleine alternatieven mogelijk te maken.

a

Wij streven naar een atelier waar werken, leren en spelen samenkomen net als ervaringen, binnen en buiten, theorie en praktijk. Vanuit waar we alternatieve toekomsten voorstellen voor het dominant stedelijk narratief.

het landschap ten noorden van oslo, stockholm, helsinki en sint-petersburg: lange termijn studie van het landschap

III. Bos veroorzaken:

a

Rogier Rouwet wil bos veroorzaken: bos dat groeit zonder verder ingrijpen van de mens, niet aangeplant, en toch ontstaan na het kiezen voor bos op lange termijn doordat bos zich in delen van ons land van nature uitbreidt. Een termijn van honderden jaren, met afwisseling van soorten. Te beginnen met pioniersoorten zoals berk en wilg. Voor het landschap, voor het produceren van zuurstof en voor het verhogen van diversiteit.

a

Rogier Rouwet wil bos veroorzaken: bos voor selectieve duurzame bosbouw, voedselproductie en recreatie. De bossen van Nederland aaneenschakelen met routes, verblijfsplekken en leefomgevingen. Het is ruimtelijke planning, landschapsontwerp en kaarten maken. Met de steun van grondbezitters die financieel onafhankelijk zijn van die gronden, CO2-compensatie programma's, overheden en organisaties met dezelfde ambitie.

.