rogier rouwet
fotografie: rogier rouwet

STUDIE WONING VAN DE TOEKOMST

a

In samenwerking met Fabian van der Leer is deze studie van een woning van de toekomst tot stand gekomen als onderdeel van onze studie in Delft. Het trappenhuis vormt de ruggegraat voor het leven in deze kleine toren van steen en loopt langs of door de ruimtes met specifieke functies. Op de route door de woning is een sterke afwisseling tussen licht en donker en in de afmeting van ruimte. Veelal worden in de winter alleen de verblijfsplekken verwarmd en in de zomer zorgt de massa van het steen daar voor een aangename constante temperatuur.

a

Binnen de woning wordt de bewoner door afwisseling bewust gemaakt van comfort, ervaart de bewoner de seizoenen en de klimatologische verschillen. Binnen de woning is daglicht de bron van licht en staat de bewoner dichtbij zichzelf en zijn of haar omgeving. Uitgangspunt voor deze keuzes was het identificeren van het streven naar meer als een continu proces met als doel om ons geluk te vergroten. Waarbij we bovendien de stelling innamen dat dit een negatieve invloed heeft op onze omgang met materiaal, energie en mensen.

Idee en ontwerp door Fabian van der Leer en Rogier Rouwet.