rogier rouwet
fotografie: rogier rouwet

RENOVATIE

a

Is het tijd voor renovatie of onderhoud van bestaande gebouwen / woningen bijvoorbeeld vanwege te hoge kosten voor het gebruik, achterstallig onderhoud of wijziging van de bestemming? Dan is het tijd om bij het plannen-maken ambitieus van start te gaan. Ambitieus wat betreft het behoud en hergebruik van materialen, wat betreft de toepassing van materialen die lokaal beschikbaar zijn en zo min mogelijk energie vragen tijdens productie en verwerking. En de bij deze materialen passende methodes. Om een gezonde en comfortabele leefomgeving mogelijk te maken, die voor gebruik zo min mogelijk energie en water verbruikt, afval produceert. En bovendien maximaal onafhankelijk is van (actieve) installatietechnieken voor goed functioneren, voor een gezond binnenklimaat.

a

Om te beginnen maken we een grondige inventarisatie van de bestaande situatie en tegelijkertijd van de ambities en verwachtingen van de betrokkenen. Ambities en verwachtingen over het resultaat, het budget en het tijdpad. Om een plan te maken waarin deze zo volledig mogelijk ingepast zijn. Dit kan ook juist heel nuttig zijn in het geval het plan gefaseerd zal moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege beschikbare financiŽle middelen of de beschikbare ruimte. Er kan vanuit een stappenplan gewerkt worden zo dat eerder genomen maatregelen niet te niet worden gedaan in een latere fase. Om zo kosten, tijd en energie te besparen.

Voor de zeer energiezuinige renovatie van een tot dan toe hele normale tussenwoning in Amsterdam is dit in het kort de strategie geweest;

a

I. Ontwerp en inventarisatie van ambities, vaststellen van budget en zoeken naar mogelijke subsidies om het plan te ondersteunen (waarmee in totaal 10% van de kosten zijn gedekt). Inclusief constructief- en klimaatontwerp. Aanvraag omgevingsvergunning.

a

II. In dit geval is gekozen om tijdens het afwachten van de vergunningsprocedure te beginnen met wegnemen van onderdelen en materialen die geen onderdeel uitmaakten van het nieuwe plan en niet vergunningsplichtig zijn. Materialen zijn waar mogelijk schoongemaakt en hergebruikt in dit project of opgeslagen voor toepassing in toekomstige projecten.

III. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zijn er constructieve ingrepen gedaan die noodzakelijk waren bij de uitvoering van het plan.

IV. Veranderingen aan de gevel en dak vallen samen met noodzakelijk onderhoud zoals het vervangen van de dakbedekking en het schilderwerk. In dit geval is een achtergevel volledig opnieuw opgebouwd en in een van de achtergevels zijn nieuwe kozijnen geplaatst. In beide gevallen zijn nieuwe houten kozijnen met drievoudig glas toegepast (gemaakt door HP Kozijn en gecertificeerd door Passive House Institute). En in de voorgevel zijn de kozijnen in goede staat behouden waarbij wel het bestaande dubbel glas vervangen is.

V. De woning is uitstekend geÔsoleerd met isolatiewaardes van gevels (Rc = 5,5 m2K/W) en dak (Rc = 7,2 m2K/W) die hoger liggen dan de geldende nieuwbouw norm. Bij het isoleren van de balkonvloer is een nieuw materiaal toegepast waardoor met een relatief dun pakket een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde wordt behaald (Rc = 9 m2K/W). Er is met zorg gewerkt aan het luchtdicht afwerken van de gevels en het dak met folie en tape. Frisse lucht komt de woning binnen door zelfregelende ventilatieroosters.

VI. Als laatste volgen interne wijzigingen parallel aan installatiewerkzaamheden (elektriciteit, water, riolering, ventilatie). Bijzonder in dit project is het aardwarmtesysteem met een bron van 120 m diep die drie meter uit de gevel onder de klinkers van het trottoir ligt, met een warmtepomp op de derde verdieping en vloerverwarming door de hele woning. Het op de warmtepomp aangesloten ventilatiesysteem wint warmte terug uit de afgezogen lucht. Op het dak is beplanting gecombineerd met een dakterras en door Exasun in Nederland geproduceerde PV-/zonnepanelen. In de berekening door Climatic Design Consult is een EPC = 0 bereikt.

Hiermee is de basis gelegd voor een energiezuinige renovatie en comfortabele woning en is het casco gereed gekomen. Zie ook woning vk voor het resultaat van deze renovatie.